Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.


Verantwoordelijk contactpersoon:
Opdorp Tim
Kouterwegel 2 | 9111 Belsele | België
[email protected] | 0472 230 792
BTW BE 0732.872.216